NaujienosStruktūra ir kontaktaiVeiklaTeisinė informacijaTeisės aktaiPlanavimo dokumentaiViešieji pirkimaiFinansinės ataskaitosTėvams 2% Parama
Žemalės pradinė
Ugdymo planaiVeiklos planasPradinio ugdymo planaiPriešmokyklinio ugdymo planaiIkimokyklinio ugdymo programaBibliotekos veiklos planaiVaiko gerovės komisijos veiklos planasMokyklos tarybos planasUgdymo proceso priežiūraStrateginis planas
Mokyklos tarybos planas

 


ŽEMALĖS PAGRINDINĖ MOKYKLA

 

MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS

2015 – 2016 m.m. 

 

Tikslas:

Mokyklos bendruomenės ugdymo proceso kokybės gerinimas ir mokyklos uždavinių įgyvendinimas.

 

Uždaviniai:

  1. Ieškoti bendrų sprendimų, kaip pagerinti ugdymo proceso kokybę.
  2. Skatinti mokyklos ir šeimos bendradarbiavimą.
  3. Teikti pasiūlymus mokyklos bendruomenei, kaip tobulinti veiklos sritis.

 

 

Eil.Nr

 

Veikla

 

Numatoma data

 

Atsakingi vykdytojai

1.

Mokyklos tarybos veiklos plano 2015-2016 m.m. sudarymas

2015 m. rugpjūtis

MT pirmininkas

 

2.

Mokyklos veiklos plano 2015-2016 m.m. projekto svarstymas.

2015 m. rugpjūtis

Mokyklos administracija

3.

1. Mokyklos ūkinės finansinės veiklos 2015m. ataskaitos aptarimas.

2. 2016 m biudžeto lėšų paskirstymas.

2016 m.sausis

Mokyklos direktorius

4.

 Inicijuoti 2% pajamų mokesčio rinkimą ir teikti pasiūlymus administracijai dėl surinktų lęšų panaudojimo

 

2016 m. kovas

 

 MT pirmininkas

Mokyklos direktorius

 

 

5.

Mokymo priemonių, vadovėlių,  užsakymo planavimas 2016-2017m.m.

2016 m. balandis

Bibliotekos  vedėja

6.

1. 2016– 2017m.m. mokyklos ugdymo plano projekto svarstymas

2016 m gegužė

 Mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Druskinienė

7.

Mokyklos tarybos ataskaita bendruomenei.

2016 m. birželis

MT pirmininkas

8.

Mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų (tvarkų) svarstymas

Visus metus

Tarybos nariai

9.

Inicijuoti svarstyti klausimus, problemas, atsiradusias ugdymo procese ar mokyklos bendruomenėje, atsižvelgiant į tėvų, mokytojų bei mokinių interesus.

Visus metuS

Tarybos nariai

10.

Teikti siūlymus mokyklos administracijai dėl mokykloje vykdomos veiklos

Visus metus

Tarybos nariai

 

Mokyklos tarybos pirmininkas                          Vidmantas Viskuntas

 
MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS

2013 – 2014 m.m.

Tikslas:

Mokyklos bendruomenės ugdymo proceso kokybės gerinimas ir mokyklos uždavinių įgyvendinimas.

Uždaviniai:

  1. Ieškoti bendrų sprendimų, kaip pagerinti ugdymo proceso kokybę.
  2. Skatinti mokyklos ir šeimos bendradarbiavimą.
  3. Teikti pasiūlymus mokyklos bendruomenei, kaip tobulinti veiklos sritis.

Eil.Nr

Veikla

Numatoma data

Atsakingi vykdytojai

1.

Mokyklos tarybos veiklos plano 2013-2014 m.m. sudarymas

2013 m. rugsėjis

MT pirmininkas

 

2.

Inicijuoti 2% pajamų mokesčio rinkimą ir teikti pasiūlymus administracijai dėl surinktų lėšų panaudojimo

2014 m. kovas

MT pirmininkas

Mokyklos direktorius

3.

Mokymo priemonių, vadovėlių,  užsakymo planavimas

2014 m. balandis

Bibliotekininkė

4.

2014 – 2015 m.m. mokyklos ugdymo plano projekto svarstymas

2014 m. gegužė

Mokyklos administracija

5.

Mokyklos vidaus įsivertinimo išvadų ir mokyklos perspektyvų aptarimas

2014 m. gegužė

Mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

6.

Mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų (tvarkų) svarstymas

Visus metus

Tarybos nariai

7.

Inicijuoti svarstyti klausimus, problemas, atsiradusias ugdymo procese ar mokyklos bendruomenėje, atsižvelgiamt į tėvų, mokytojų bei mokinių interesus.

Visus metus

Tarybos nariai

 


SUDERINTA

Mokyklos direktorė 

Audronė Dipševičienė

 

 

MOKYTOJŲ TARYBOS VEIKLOS PROGRAMA
 

Eil. Nr.
Veiklos turinys
Data
Atsakingas
 
1.
1. Penktos klasės mokinių adaptacija.
2. I trimestro 5-10 klasių mokinių ugdymo(si) ypatumai, anketų analizė ir problemų sprendimų paieška.
3. Klasių auklėtojų veiklos problemų analizė ir darbo kokybės gerinimo galimybės
4. Mokyklos socialinio paso pristatymas
 
2009-12
Audronė Dipševičienė,
Aldona Bielskienė,
Dorina Lazdauskienė
2
1.Priešmokyklinės grupės vaikų ugdymo(si) problemos ir ypatumai.
2. Pirmos klasės mokinių adaptacija.
3. Pradinių klasių mokinių ugdymo(si) problemų sprendimų paieška.
4. Mokinių saugumo mokykloje užtikrinimo galimybės
5. Pedagoginės pagalbos efektyvumas.
 
2010-01
Audronė Dipševičienė,
Aldona Bielskienė,
 
3.
1. Šiuolaikinės pamokos privalumai.
2. 2010-2011 m.m. metinės veiklos ir ugdymo plano projekto rengimas.
3. II trimestro ugdymosi rezultatai.
 
2010-03
Audronė Dipševičienė,
Aldona Bielskienė,
 
4.
1. Atnaujintų bendrųjų programų įgyvendinimas 1, 3, 5, 7, 9 klasėse ,,Sėkmės kelias – sėkmingam įgyvendinimui“.
2. 1-5 klasių mokinių kėlimas į aukštesnę klasę.
3. Specialistų, teikiančių mokiniams pagalbą darbo analizė ir ateities planai
 
2010-05-28
Audronė Dipševičienė,
Aldona Bielskienė,
 
5.
1. 2009-2010 m.m. mokyklos veiklos plano pasiekimai ir tobulintini aspektai.
2. PUPP analizė ir rezultatų aptarimas.
3. Mokinių kėlimas į aukštesnę klasę.
2010-06-11
Audronė Dipševičienė,
Aldona Bielskienė,
 

 


NaujienosStruktūra ir kontaktaiVeiklaTeisinė informacijaTeisės aktaiPlanavimo dokumentaiViešieji pirkimaiFinansinės ataskaitosTėvams 2% Parama