NaujienosStruktūra ir kontaktaiVeiklaPlanavimo dokumentaiViešieji pirkimaiFinansinės ataskaitosTėvams PadėkaGMP VykdymasMėnesio veiklaLaisvos darbo vietosParama mokyklai 2 %Maitinimas
Žemalės pradinė
Vizija, misija, vertybės
Vizija, misija, vertybės

        

  Mokyklos vizija

 Žemalės pradinė mokykla – įstaiga teikianti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų įgyvendinimą. Sugebanti išugdyti dorą, sąžiningą, savarankišką vaiką tinkamai pasirengusį tolimesniam mokymuisi.

 

 

     Mokyklos misija

 Žemalės pradinė mokykla teikia kokybišką ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų įgyvendinimą, kuria patrauklias sąlygas ugdymui saugioje, jaukioje ir reikalavimus atitinkančioje aplinkoje, užtikrina sąlygas visiems įgyti būtinas žinias ir gebėjimus.

 

 

     Mokyklos filosofija

        “Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui” (Seneka).

 

 

      Mokyklos vertybės


Pagarba – Mokomės pažinti ir gerbti save, bei mus supantį  pasaulį.

Atsakingumas – Mokykla priima atsakomybę už save ir kitus bendruomenės narius.

Kūrybingumas – Siekiame puoselėti ir tobulinti kiekvieno kūrybines galias.

Mokėjimas mokytis - Su meile kuriame aplinką, kurioje visi norėtų ir galėtų išmokti mokytis.

Siekis tobulėti - Gyvendami nuolat besikeičiančiame pasaulyje, siekiame geresnės kokybės pamokose, bendruomenėje, renginių metu.

Pagrindinė vertybė – mokinys ir jo mokytojas.

 NaujienosStruktūra ir kontaktaiVeiklaPlanavimo dokumentaiViešieji pirkimaiFinansinės ataskaitosTėvams PadėkaGMP VykdymasMėnesio veiklaLaisvos darbo vietosParama mokyklai 2 %Maitinimas