NaujienosStruktūra ir kontaktaiVeiklaTeisinė informacijaTeisės aktaiPlanavimo dokumentaiViešieji pirkimaiFinansinės ataskaitosTėvams 2% Parama
Žemalės pradinė
Ugdymo planaiVeiklos planasPradinio ugdymo planaiPriešmokyklinio ugdymo planaiIkimokyklinio ugdymo programaBibliotekos veiklos planaiVaiko gerovės komisijos veiklos planasMokyklos tarybos planasUgdymo proceso priežiūraStrateginis planas
Priešmokyklinio ugdymo planai

 

MAŽEIKIŲ R. ŽEMALĖS PAGRINDINĖ MOKYKLA

PRIEŠMOKYKLINĖS UGDYMO GRUPĖS

 ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS 2015 –2016 METŲ 

PLANAS 


 


 

VAIKŲ GRUPĖS APRAŠYMAS

(Aprašomi  ugdomajai veiklai svarbūs duomenys apie vaikus ir jų šeimas – kokie vaikų gebėjimai susiformavę gerai, kokie susiformavę prasčiau, kiek yra vaikų turinčių sveikatos problemų, specialiųjų ugdymosi poreikių, gabių vaikų, kokie tėvų (globėjų) lūkesčiai, kokios pagalbos jie tikisi.)   

     Priešmokyklinėje  grupėje ugdomi 5 vaikai: 2 berniukai ir 3 mergaitės. 4 vaikai atvyko iš ikimokyklines grupės, viena mergaitė atvyko iš namų.

 Visi vaikai kalba lietuvių kalba. Visi vaikai auga pilnose šeimose. Viena šeima yra daugiavaikė.

Vaikai mėgsta žaisti kūrybinius - vaidmeninius, judriuosius žaidimus, aktyviai dalyvauja tiek auklėtojos inspiruotoje, tiek pačių sugalvotoje veikloje. Turtinant grupės aplinką atsižvelgiame į vaikų pomėgius, poreikius: priemonės konstruktyviam, kūrybiškam mąstymui, stalo žaidimai su loginėmis užduotimis ir kt.

   Tėvų lūkesčiai ir pageidavimai: pedagogo pagalba atskleidžiant vaiko individualius gebėjimus, nukreipimas reikiama linkme. Tėvai informuojami apie vaikų pasiekimus. 

   Logopedo pagalba teikiama pagal vaikų poreikius.  

  

UGDYMO PRIORITETAI

(Remiantis grupės aprašymu, numatoma, kuriems vaikų gebėjimams ugdyti(s) bus skiriama daugiausiai dėmesio.)   

   1. Individualiai bendrauti su vaiku, pastebėti kiekvieno vaiko gebėjimus ir poreikius, kurti saugią aplinką.

Bendradarbiauti su vaikų tėveliais.

2. Ypatingas dėmesys skiriamas vaikų savarankiškumo, pasitikėjimo savimi, kalbos, dorinių ir estetinių vertybių ugdymui.

3. Grupės aplinka yra orientuoti į priešmokyklinio ugdymo specifiką, ugdymas vyksta per vaikų pagrindinę veiklą- žaidimą.  

  

PLANUOJAMA UGDOMOJI VEIKLA

(Kūrybiniai projektai, temos, šventės, pramogos, išvykos, ekskursijos, sąveika su šeima, mokykla ir kitais socialiniais partneriais bei kita vaikų grupei aktuali veikla.) MĖNUO

  

1. Mano grupės ir mokyklos-darželio tradicijos. Prisiminti grupės ir darželio tradicijas. Įsidėmėti grupės vaikų vardus, ugdyti kalbinio bendravimo kultūrą.

2. Aš saugus, kai žinau. Aiškintis kaip dera elgtis su pavojingais daiktais buityje, kaip saugiai bendrauti su grupės draugais. Saugus elgesys kelyje.

3. Daiktai įvairūs savo forma ir dydžiu. Daiktų įvairovė, jų skirtumai, geometrinių figūrų pažinimas. Vaikų žodyno turtinimas. Rugsėjis

09.02-13 d.

09.16-20 d.


d.   

1. Yra žmogui pavojingų augalų ir gyvūnų. Knygelės apie gyvūnus ir augalus. Pagarba gamtai.

2. Mano norai, polinkiai, gabumai. Savo norų suvokimas, nusiteikimas plėtoti savo gabumus. Smalsavimas, savęs išbandymas meninėje veikloje.

3. Gyvūnai kaimo sodyboje. Gyvūnų įvairovė, jų nauda žmogui. Pagarba darbui, atsakomybės jausmo ugdymas. Tėvų susirinkimas.

4. Vienas ir daug. Supančius daiktus galima suskaičiuoti. Sąvokos ,,vienas“, ,,daug“, ,,nei vieno“. „Rudenėlio“ šventė.

5. Keičias laikas, mainos rūbas. Orų permainos, žmonių apranga. Augalų ir gyvūnų prisitaikymas prie oro permainų. Pokalbiai apie Vėlines. Spalis

09.30-10.04 d.

10.7-11d.


10.14 -18 d.


10.21-25 d.


10.28-31d.   

1. Dienos, mėnesiai, metai. Savaitės dienų mokymasis, mėnesių pavadinimai, žmonių veikla skirtingais metų laikais.

2. Gėrį ir grožį kuriame kartu. Menas, menininkai, rašytojai. Vaikų skatinimas kūrybinei veiklai.

3. Gyvybės ratas. Žmogaus gyvenimo linija. Žmonių veikla skirtingais gyvenimo tarpsniais. Šeimos medis.

4. Dangaus kūnai. Planetos, jų pavadinimai. Enciklopedijų vartymas. Linksmieji eksperimentai. Lapkritis

11.4-8d.

11.11-15d.


11.18-22d.


11.25-29 d.

  

1. Mano kaimo, gatvės žmonės. Mokysimės didžiuotis savo gimtine, savo kaimu. Klausysimės pasakojimų apie aplinkines vietoves.

2. Močiutės skrynia. Tautosaka, liaudies menas, rankdarbiai. Pasakų klausymas, jų kūrimas ir iliustravimas.

3. Žiemos pasaka. Plėsime žinias apie tradicijas. Kalėdų  stebuklo laukimas. Puošime aplinką. Susitikimas su Kalėdų seneliu. Gruodis

12.02-6d.

12.9-13d.


12.16-27d.   

1. Vežkit, rogės į svečius. Žiemojantys paukščiai, pagalba jiems ir žvėreliams žiemą. Draugai ir draugystė.

2. Kuo aš esu ypatingas. Žmogaus galios, gebėjimai. Kūno dalių pavadinimai.

3. Laikas ir pokyčiai. Pokalbiai apie dabartį ir praeitį. Pratinsimės suvokti savo gyvenimo istoriją. Paminėsime sausio-13 

4. Šarmota tėviškėlė. Žiemos pramogos, orų stebėjimas. 

5. Kaip aš pažįstu pasaulį. Žinynai, enciklopedijos, žurnalai. Pokalbiai apie saugų elgesį gatvėje, grupėje, lauke.                                                                                                                                                                                                                             Sausis

12.30-01.03d.

01.06-10d.

01.13-17d.


01.20-24d.

01.27-31d.

  

1. Senolių požiūris į augalus ir gamtą. Padavimai ir pasakojimai. Gyvūnų pamėgdžiojimai. Tautodailė.

2. Augu kartu su knyga. Pagarba knygai. Knygelių kūrimas. Lietuvos Nepriklausomybės diena.

3. Sniegas. Žaidimai ir eksperimentai su sniegu. Gyvūnų ir paukštelių pėdsakai.  

4. Ekologijos reikšmė Žemėje. Sužinoti kas padeda augti sveikam. Saugus elgesys draugų tarpe.       Vasaris

02.03-7d.

02.10-14d.


02.17-21d.

02.24-28d.

  

1. Augalai ir gyvūnai žmogui naudingi. Vertinti tai, ką duoda mums gamta. Pagarbiai elgtis su duona. Dėkingumo pajautimas darbo žmogui. „Kaziuko“ mugė. 

2. Kiekvienam sava pastogė. Pokalbiai apie savo namus, savo kaimą. Gyvūnų namai.

3. Šimtai kalbų. Mokysimės išreikšti savo mintis mimika, vaidyba, ženklais.

4. Dirbk ir baiki. Pokalbiai ir diskusijos apie tvarkingumą, darbo vietos sutvarkymą.                                                                                                               Kovas

03.3-7d.

03.10-14d.

03.17-21d.

d.   

1. Gėris ir blogis-kas tai? Poelgių analizavimas, nuoširdūs atsiprašymai, grupės taisyklės. Kambarinių augalų priežiūra.

2. Laikui bėgant aš keičiuosi. Suvokti, kad kūnas auga, reikia didesnių drabužių, kinta nuotaika, pradedama kitaip mąstyti.

3. Seku seku pasaką. Pasakų herojų portretai. Gėris nugali blogį.

4. Viską galima matuoti. Eksperimentai su svarstyklėmis. Vandens savybės. 

5. Visais pojūčiais. Išsiaiškinti, kad galima jausti liečiant, klausant, uodžiant, ragaujant. Balandis

03.31-04.4d.

04.7-10d.


04.13-17d.

04.20-24 d.

04.28-05.2d.   

 1. Švelnios rankos motinėlės. Pagarba ir dėkingumas motinai. Eilėraštukai, dainelės mamai.

2. Aš jau didelis - tuoj būsiu mokinys. Domėtis raštu, skaičiais, dydžiais, formomis. 

3. Piname gėlių vainiką. Gėlių įvairovė, kvapai ir skoniai. Šeimos šventė, išleistuvės į mokyklą. 

4. Žaidimų dienelės. Išvyka į mišką. Atostogų laukimas. Gegužė

05.05-9d.

05.12-16d.

05.19-23d.


05.26-30d.  
Paruošė auklėtoja Dalia Perminienė___________________________

 


NaujienosStruktūra ir kontaktaiVeiklaTeisinė informacijaTeisės aktaiPlanavimo dokumentaiViešieji pirkimaiFinansinės ataskaitosTėvams 2% Parama